เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายสราวุธ  นามสีลี นายอำเภอค้อวังได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดแนมสุขภาพจิตในชุมชน ระดับตำบล จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในการค้นหา เฝ้าระวัง ดูแล ส่งเสริมป้องกัน และบำบัดดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในชุมชน ตลอดจนหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัยหาในพื้นที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม.ทีมกู้ชีพ และ อภปร.ในพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม เข้าร่วม 56 คน
NA สอดแนม