เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สสอ.ค้อวัง

Online Service

 hdc logo  ITA สสอ.ค้อวัง  Buy  สปสช.  icon SMS
 สมัครสอบ  Krungthai Digital Health Platform  E office  ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรค  dashboard
 media  Images upload  Eclaim  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ระบบลาออนไลน์
 CG  Webboard  Moph Claim  NHSO New Authen Code  กองทุน

นายสมชาติ  ยอดดี
สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

Text Here
  •  โทรศัพท์ : 090-746-1819
  •  Facebook :: เลขที่ 1 หมู่ 11 ถนนค้อวัง-พลไว 
    ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  35160 
  •  E-mail :: ssokhowang@gmail.com
Text Here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมื่อ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาติ ยอดดี สาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณุอำเภอทั้ง 2 ทน และผู้แทนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอค้อวัง...

เ มื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวังพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหนี่สาธารณสุข...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10...

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระดานข่าว

Text Here

ข่าวรอบรั้ว รพ.สต.

รอบรั้ว รพ.สต.

drsuriya - Tuesday, 28 February 2023 12:15

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวังได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดแนมสุขภาพจิตในชุมชน ระดับตำบล...

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม...

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย...

เ มื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นาง เกยูร นิระบุตร...

จดหมายข่าวสาธารณสุข

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สมัครสอบ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -สมัครสอบ

Wednesday, 25 January 2023 16:34

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง...

Monday, 23 January 2023 13:29

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข...

Friday, 13 January 2023 11:29

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

Wednesday, 15 June 2022 14:19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

Monday, 01 November 2021 09:13

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...

ปฏิทินกิจกรรม

Calenda

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ