เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ออกสำรวลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ และสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และจัดส่งรายงานผ่านระบบออนไลน์

 LN DHF