รพ.สต.ติ้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เเละสมองเจริญเติบโตสมวัย เเละเเก้ปัญหาทุพโภชนาการ เเละเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ได้รับการติดตาม ดูเเลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกิจกรรม ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศรีษะ เเละให้ความรู้เเก่ผู้ปกครองเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูเเลเด็กด้านโภชนาการ เเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 0-5 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น