คปสอ.ค้อวัง พัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม To Be Number 1

      วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง (คปสอ.ค้อวัง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE  ในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง อำเภอค้อวัง ประจำปี 2565 โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลค้อวัง กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอค้อวังทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน 105 คน  ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น