พชอ.ค้อวัง รับมอบเงินสมทบการดำเนินงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายเฉลิม ศรีสอน กำนันตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนครอบครัว คุณวัชระ น้อยใส บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ตำบลค้อวัง มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอค้อวัง (พชอ.ค้อวัง) สำหรับใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายกัณภพ กันหาพันธ์ และนายธนกร วอทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง เป็นผู้แทนรับมอบ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศล “คนค้อวังไม่ทอดทิ้งกัน“ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น