ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัง จังหวัดยโสธร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการด้วยเงินบำรุง ตำเหน่ง นักวิชาการแพทย์แผนไทย ตามรายละเอียดประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๕ บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ได้ปิดรับสมัครคัดเลือกแล้วเมื่อ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการสอบข้อเขียน และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต้อวัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น