รพ.สต.ติ้ว สนับสนุน Surgical Mask และแอลกอฮอล์ 70% แก่โรงเรียน เพื่อป้องกัน COVID-19

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว นำโดยนายพันธุ์ทอง  จันทร์สว่าง  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยนางอาภารัตน์  ผาจำปา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน และ Surgical Mask ให้กับโรงเรียนกุดน้ำใส จาน บกน้อย และโรงเรียนบ้านติ้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ในนักเรียน