สสอ.ค้อวัง ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง เป็นประธานนำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลูกจ้าง 54 คน ร่วมกันกล่าวปกิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมต้านทุจริตคอร์รับชั่น ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของหน่วยงาน รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  เพื่อเป้นการขับเคลื่อนนโยบายภาครับในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น