ทีม SRRT อำเภอค้อวัง สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม2563 ที่ผ่านมา ทีม SRRT อำเภอค้อวัง ได้ออกดำเนินการสำรวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย(สุ่มไขว้) ในเขตพื้นที่อำเภอค้อวัง พบผลสำรวจดังนี้ บ้านเปาะ ม. 9 ต. ค้อวัง สำรวจ 44 หลังคาเรือน พบ 14  ค่า HI = 31.52 สำรวจ 281 ภาชนะ พบ 30   ค่า BI = 68.19โรงเรียน 20 ภาชนะ พบ 5  ค่า CI = 25 วัด 49 ภาชนะ พบ 28  ค่า CI = 57.14 ศูนย์เด็ก 4 ภาชนะ พบ 1  ค่า CI = 25บ้านเหล่าน้อย ม. 4 ต. ค้อวัง สำรวจ 30 หลังคาเรือน พบ 19 ค่า HI = 63.33 สำรวจ 151 ภาชนะ พบ 28   ค่า BI = 93.33 โรงเรียน 19 ภาชนะ พบ 10  ค่า CI = 18.18 วัด 25 ภาชนะ พบ 10  ค่า CI = 40.00บ้านโพนแบง ม. 3        ต.น้ำอ้อม สำรวจ 30 หลังคาเรือน พบ 11 ค่า HI = 42.66 สำรวจ 148 ภาชนะ พบ 20   ค่า BI = 66.66 โรงเรียน 51 ภาชนะ พบ 18  ค่า CI = 35.29 วัด 21 ภาชนะ พบ 10 ค่า CI = 47.62 บ้านศิริพัฒนา ม. 1 ต. น้ำอ้อม สำรวจ 31 หลังคาเรือน พบ     6 ค่า HI = 19.35 สำรวจ 179 ภาชนะ พบ 10   ค่า BI = 32.25 โรงเรียน 55 ภาชนะ พบ 10  ค่า CI = 18.18 วัด 68 ภาชนะ พบ 9  ค่า CI = 13.14 บ้านฟ้าห่วน ม. 1 ต.ฟ้าห่วน สำรวจ 37หลังคาเรือน พบ 23ค่า HI = 62.16 สำรวจ 223ภาชนะ พบ 67 ค่า BI = 181.08 โรงเรียน 13ภาชนะ พบ 0 ค่า CI = 0.00 วัด 44ภาชนะ พบ 8ค่า CI = 18.18

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *