พชอ.ค้อวัง รับมอบเงินสมทบการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  นายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวัง รับมอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอค้อวัง จากนายเฉลิม ศรีสอน กำนันตำบลค้อวัง

Read more

สสอ.ค้อวัง ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง

Read more

สสอ.ค้อวัง ร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง

Read more

พชอ.ค้อวัง รับมอบเงินสมทบการดำเนินงาน

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายเฉลิม ศรีสอน กำนันตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนครอบครัว

Read more

พชอ.ค้อวัง รับมอบเงินสมทบการดำเนินงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  นายเฉลิม ศรีสอน กำนันตำบลค้อวัง เป็นผู้แทนครอบครัว คุณนันทพงศ์ ใจเด็จ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4 ตำบลค้อวัง

Read more

สสอ.ค้อวัง ร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง มอบหมายให้ นายธนกร วอทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมพิธีเปิดพนังกั้นน้ำและโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

Read more

เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการและนิเทศงานอำเภอค้อวัง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2565 เขตสุขภาพที่ 10 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

Read more

ชาวอำเภอค้อวัง ร่วมใจบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และทีมสุขภาพอำเภอค้อวัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง โดยมีข้าราชการ อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่อำเภอค้อวัง ร่วมบริจาคโลหิต 106 ราย

Read more

พชอ.ค้อวัง รับมอบเงินสมทบการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา นายสุนัน บุญนำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเปาะ ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนของครอบครัว คุณแม่บุญโฮม แสงกล้า บ้านเปาะ หมู่ 9 ตำบลค้อวัง มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอค้อวัง

Read more

พชอ.ค้อวัง รับมอบเงินสมทบการดำเนินงาน

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  นางจิรดา  มัทกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิริพัฒนา อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนครอบครัวคุณวนิดา สุนทรธรรม บ้านหนองปอ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำอ้อม มอบเงินสมทบกองทุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอค้อวัง

Read more