รพ.สต.โพนเมือง ได้รับบริจาค เก้าอี้พลาสติก ใช้สำหรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต.โพนเมืองและคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โพนเมือง ได้รับมอบเก้าอี้พลาสติก ใช้สำหรับผู้ป่วย จาก ครอบครัวคุณแม่สุดสดี คุณแม่พุฒ ร่วมสุข คุณโกศล โลนุชิต  หมู่ที่ 5 บ้านโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  จำนวน 19 ตัว  ทางรพ.สต.โพนเมือง จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

Read more

รพ.สต.โพนเมือง ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง ได้มอบหมายให้นางสาวนรินทร์รักษ์  พิกุลศรี ได้รับแจ้งเคสมือเท้าปาก 3 ราย  ศพด.บ้านโพนเมือง 1 ราย ศพด. บ้านแข่ 2 ราย จึงได้ออกให้คำแนะนำและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ร่วมกับ อบต.ฟ้าห่วน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

Read more

รพ.สต.โพนเมืองพิฆาตยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง ได้มอบหมายให้ น.ส.นริทร์รักษ์  พิกุลศรี

Read more

อสม.รพ.สต.โพนเมือง ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 65

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โพนเมือง ได้จัด ประชุมประจำเดือน อสม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Read more

รพ.สต.โพนเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in ในวันหยุดราชการ

วันที่ 30 มกราคม  2565 รพ.สต.โพนเมือง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk-in (วันหยุด) ณ รพ.สต.โพนเมือง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Read more

นายอำเภอค้อวัง ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

  เมื่อวันที่ 2

Read more

รพ.สต.โพนเมือง เน้นย้ำโรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง จัดการเรียนแบบ New Nomal

Apple pie dessert jelly-o cotton candy soufflé toffee croissant candy canes. Cupcake chupa chups danish sugar plum candy canes marshmallow. Bear claw soufflé cheesecake toffee cake oat cake pastry. Cotton candy fruitcake jelly-o. Sesame snaps cake macaroon jelly candy sesame snaps. Bonbon powder sesame snaps toffee marshmallow halvah icing. Soufflé croissant halvah cake danish liquorice jujubes sugar plum icing. Pie lemon drops gummi bears ice cream tart chocolate cake candy canes.

Read more