รพ.สต.ตูม ให้บริการประชาชน ฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ศาลาประชาคมบ้านสังข์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้ออกให้บริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

Read more

รพ.สต.ตูม ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

เมื่อวันที่14 มกราคม 2565 รพ.สต.ตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน

Read more