ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

สสอ.ค้อวัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,760 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ

Read more

สสอ.ค้อวัง ประชุมเครือข่ายหลักประกันสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายกัณภพ  กันหาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง

Read more

สสอ.ค้อวัง ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง เป็นประธานนำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลูกจ้าง 54 คน ร่วมกันกล่าวปกิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมต้านทุจริตคอร์รับชั่น

Read more

แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญฯ-กระทรวงสาธารณสุข

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

Read more