รพ.สต.ประชุม อสม. ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นาง เกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย จัดประชุม อสม.ประจำเดือน

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ร่วมกิจกรรมโครงการต้านยาเสพยาติด

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ตรวจสุขภาพนักเรียน

         วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจวัดสายตา และเจาะเลือดเพื่อหาความเข้มข้นของเลือดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ให้บริการคลินิกเบาหวาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยได้ให้บริการคลินิกเบาหวาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งจะจัดทุกวันอังคารแรกของเดือน มีการวัดความดันโลหิต เจาะเลือด จ่ายยา และให้บริการอาหารเช้าแก่ผู้ที่มารับบริการ โดยมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 54 คน

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ได้ลงพื้นที่พร้อมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ให้บริการฉีดวัคซีน dT

    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ออกให้บริการฉีดวัคซีน dT เพื่อป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ประชุม อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นาง เกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย จัดประชุมอสม.ประจำเดือน

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย

Read more

รพ.สต.เหล่าน้อยน้อยให้บริการคลินิกเบาหวาน

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นางเกยูร นิระบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อยและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าน้อย ให้บริการคลินิกเบาหวาน ซึ่งจะให้บริการทุกวันอังคารแรกของเดือน

Read more