รพ.สต.โพนเมือง ได้รับบริจาค เก้าอี้พลาสติก ใช้สำหรับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต.โพนเมืองและคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โพนเมือง ได้รับมอบเก้าอี้พลาสติก ใช้สำหรับผู้ป่วย จาก ครอบครัวคุณแม่สุดสดี คุณแม่พุฒ ร่วมสุข คุณโกศล โลนุชิต  หมู่ที่ 5 บ้านโพนเมือง ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  จำนวน 19 ตัว  ทางรพ.สต.โพนเมือง จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

Read more

รพ.สต.โพนเมือง ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง ได้มอบหมายให้นางสาวนรินทร์รักษ์  พิกุลศรี ได้รับแจ้งเคสมือเท้าปาก 3 ราย  ศพด.บ้านโพนเมือง 1 ราย ศพด. บ้านแข่ 2 ราย จึงได้ออกให้คำแนะนำและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ร่วมกับ อบต.ฟ้าห่วน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง

Read more

รพ.สต.โพนเมืองพิฆาตยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง ได้มอบหมายให้ น.ส.นริทร์รักษ์  พิกุลศรี

Read more

อสม.รพ.สต.โพนเมือง ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 65

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายอัครเดช  พุฒพันธ์ ผอ.รพ.สต. โพนเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โพนเมือง ได้จัด ประชุมประจำเดือน อสม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Read more

รพ.สต.โพนเมือง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in ในวันหยุดราชการ

วันที่ 30 มกราคม  2565 รพ.สต.โพนเมือง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ Walk-in (วันหยุด) ณ รพ.สต.โพนเมือง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Read more