รพ.สต.ติ้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรม ส่งเสริมโภชนาการเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เเละสมองเจริญเติบโตสมวัย

Read more

รพ.สต.ติ้ว รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Read more