สสอ.ค้อวัง ประชุมเครือข่ายหลักประกันสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายกัณภพ  กันหาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 6 แห่ง

Read more