รพ.สต.น้ำอ้อม ประชุมประจำเดือน อสม.

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม ได้มีการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Read more