ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

สสอ.ค้อวัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,760 บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ

Read more

สสอ.ค้อวัง ติดตามการประเมินมาตรฐาน “COVID Free Setting”

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง  ได้มอบหมายให้ นางสาวจินตนา  รักษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

Read more

อำเภอค้อวัง รับการเยี่ยมติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมประชุมรับการติดตามการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลพื้นที่อำเภอค้อวัง  โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอค้อวังเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

Read more

อำเภอค้อวัง Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก 5-11 ปี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอค้อวัง ได้เริ่ม Kick Off ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5 – 11 ปี เป็นวันแรก

Read more

สสอ.ค้อวัง ประเมินมาตรฐาน COVID Free Setting

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ  สาธารณสุขอำเภอค้อวัง  ได้มอบหมายให้ นางสาวจินตนา  รักษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติ้ว

Read more

อำเภอค้อวัง ประชุมคณะกรรมการ EOC

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายชัยวุฒิ  บุตรศรี นายอำเภอค้อวัง ประธานคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(Emergency Operation Center :EOC) และนายวุฒินันต์  สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเอค้อวัง เลขานุการคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(EOC) พร้อมด้วย

Read more

ร่วมยับยั้งโควิดทุกสายพันธ์ุ ขอเชิญรับวัคซีนเข็ม3

หน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 อำเภอค้อวัง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

Read more

เครือข่ายสุขภาพอำเภอค้อวัง รณรงค์เปิดบ้านเปิดเมืองห่างไกลโควิด-19

วันนี้ 19 มกราคม 2565 นายกัณภพ  กันหาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ได้รับมอบหมายจาก นายวุฒินันต์  สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยนายอภิชาต  วงศ์น้ำคำ ปลัดอำเภอค้อวัง

Read more

อสม.อำเภอค้อวัง อบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกสมาร์ท อสม.

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายกัณภพ  กันหาพันธ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูฝึกสามร์ท อสม. และ อสม.หมอประจำบ้าน

Read more