เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สมัครสอบ

ข้อมูลสดจาก กระดานข่าว สสอ.ค้อวัง
 1.  ???เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  ขอแจ้งแผนนิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 27-28 และ 30 มีนาคม 2566  การจัดทำไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงานให้ยึดตาม KPI Ranking+KpI นิเทศงาน รพ.สต. 66 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  58;wanwan04858;
 2.  ;Dรับแล้วครับ 58;wanwan05958;
 3.  ;Dรับแล้วครับ 58;wanwan04558;
 4. MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
  1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการต...
 5.  58;D