เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สมัครสอบ

ข้อมูลสดจาก กระดานข่าว สสอ.ค้อวัง
  1. โพนเมืองส่ง GL เดือน พ.ย. 66 ใหม่ค่ะ
  2. โพนเมืองส่ง GL เดือน พ.ย. 66 ค่ะ
  3. โพนเมืองส่ง GL เดือน ต.ค. 66 ใหม่ค่ะ
  4. โพนเมืองส่ง GL เดือน ต.ค. 66 ค่ะ
  5. โพนเมืองส่งปิดงบ GL_66 ค่ะ