เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

บ่อปฏิกูล

 

 วันที่ 23 ธันวาคม 2565นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง เข้าร่วมประชุมประชาคมโครงการก่อสร้างบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล (บ่อส้วม) ตำบลน้ำอ้อม โดยมีผู้แทนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อมและศิริพัฒนา ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและประโยชน์จากบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมประมาณ 150 คน และสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบริเวณที่สาธารณประโยชน์ดอนยูง