เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

 บริจาคโลหิต

 

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และทีมสุขภาพอำเภอค้อวัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง โดยมีข้าราชการ อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่อำเภอค้อวัง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 84 ราย การบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น